Stichting Kasih Bunda
tot steun van te Jakarta gevestigde stichting met een sociaal doel

Stichting Kasih Bunda.

In 1979 werd op aandringen van enkele Nederlandse adoptie ouders de stichting Kasih Bunda Indonesië opgericht. De betekenis van de naam is "Kasih = liefde" en "Bunda = moeder". Dit wordt dus vertaald als "moederliefde".  In het zelfde jaar werd Kasih Bunda Nederland en in 1983 volgde Kasih Bunda Zwitserland, in 1985 Kasih Bunda Duitsland en Kasih Bunda Frankrijk.
De stichting Kasih Bunda Nederland is op 11 september 1979 opgericht, door vier echtparen die kinderen uit Indonesië geadopteerd hebben. Toen zij in Indonesië waren voor de adoptieprocedure heeft Jeanne Tumewu hun de moeilijke omstandigheden laten zien waaronder veel arme mensen moesten leven. Bij terugkomst in Nederland hebben deze echtparen besloten het sociale werk van de stichting in Indonesië te steunen.


In Indonesië deden zich een aantal problemen voor, namelijk:

  • Het aantal kinderen dat niet geadopteerd kon worden groeide en moest in een tehuis worden opgevangen.
  • Er kwamen steeds meer vragen om hulp. Veel van mensen die, in de dagelijkse praktijk, het hoofd niet boven water konden houden.
  • De vragen om bijdragen voor medische hulp werden steeds talrijker.

Het eerste kindertehuis was een gehuurde villa waar alle kinderen in twee kamers waren ondergebracht. Dit gaf problemen bij het verzorgen van de kinderen. Bij een besmettelijke ziekte was het niet mogelijk kinderen in een aparte ruimte onder te brengen. Daarnaast waren er ook financiële problemen. Bijvoorbeeld doordat de huur steeds werd verhoogd. 

  • Tehuis na aanpassingen
  • Tehuis na oplevering

In Nederland hebben wij, in samenspraak met Jeanne, besloten een nieuw tehuis te bouwen dat speciaal geschikt zou zijn voor kinderen en ruimte zou bieden voor de verzorgsters. Voor een stichting die net opgericht was, was dit een ambitieus plan. De grond voor dit tehuis was beschikbaar gesteld door Jeanne die in het verleden een gedeelte van een sawa gekocht had. Alle adoptieouders die door bemiddeling van Jeanne een kind geadopteerd hebben, werden benaderd om acties te starten om het benodigde geld voor de bouw bijeen te brengen. Veel scholen, kerken, clubs en familie's kwamen in acties voor de bouw van het nieuwe tehuis. Toen er voldoende geld was, werd er met de bouw begonnen. Niet het hele bedrag was bij elkaar gebracht, maar het bestuur vertrouwde erop dat tijdens de bouw het resterende deel bijeen gebracht zou worden. In 1983 was het kinderhuis Loka Kasih klaar en het is een prachtig huis geworden. Nog steeds is het huis de trots van de stichting en heeft de kinderen een echt "thuis" gegeven.

Meer informatie over Jeanne kunt u vinden bij Portret van Jeanne Marie Tumewu